Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

REVISTA „LIMBA ROMÂNĂ” – 30 DE ANI DE LA FONDARE

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

COŞERIANA

LIMBAJ ȘI TERMINOLOGIE

CUVINTE DEZVELITE

LEXICOLOGIE

RECURS LA PATRIMONIU

RECITIREA CLASICILOR

SINTEZE

INEDIT

CRITICĂ. ESEU

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

AVANPREMIERĂ EDITORIALĂ

CULTURA MEMORIEI URBANE

LITERATURĂ ŞI DESTIN

CONFESIUNI

PRO DIDACTICA

POESIS

STAREA DE VEGHE

EX CIVITATE

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

ANIVERSĂRI. IOAN SCURTU – 80

DIALOGUL ARTELOR

EVENIMENT

RESTITUTIO

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dumitru IRIMIA

Dumitru IRIMIA
n. 21 octombrie 1939 – d. 3 iulie 2009
Profesor universitar doctor, lingvist, eminescolog, Iaşi.

TEXTE PUBLICATE

Panait Istrati faţă cu limba de lemn Nr. 11-12, anul XVIII, 2008
Direcţii de semnificare ale semnului poetic aer în creaţia poetică eminesciană Nr. 9-10, anul XVIII, 2008
Sub semnul limbii române Nr. 1-4, anul XIX, 2009
Adevărul între cuvîntul biblic şi cuvîntul poetic în viziunea lui Eminescu Nr. 5-6, anul XIX, 2009
Ipostaze ale întîlnirii metapoetice între Nichita Stănescu şi Mihai Eminescu Nr. 7-8, anul XVIII, 2008
Lupta continuă Nr. 7-8, anul XIX, 2009
Poporul român este unul singur... Nr. 1-2, anul XVIII, 2008
Unitatea limbii şi literaturii românilor Nr. 1-2, anul XVIII, 2008
„Basarabia a ajuns să se aşeze definitiv într-un strat al fiinţei mele” Nr. 1-2, anul XVIII, 2008
Sensuri brâncuşiene în două „încifrări” poetice: Lucian Blaga şi Mircea Eliade Nr. 10-12, anul XVII, 2007
O veste care ne-a întristat sufletul Nr. 10-12, anul XVII, 2007
Osia statornică – imagine eminesciană a identităţii naţionale Nr. 1-3, anul XVI, 2006
Identitatea şi unitatea românilor în două oglinzi: Mihai Eminescu şi Alexei Mateevici Nr. 6-10, anul XIII, 2003
Apărător al unităţii şi identităţii limbii şi culturii româneşti Nr. 10, anul XII, 2002
Între două scrisori Nr. 10, anul XII, 2002
„Întâlnirea între Eminescu şi limba română este esenţială pentru cultura românească...” Nr. 6, anul XXIV, 2014
O revistă „Limba Română” la Chişinău Nr. 5-6, anul XXV, 2015
A. Mateevici – autorul celui mai profund poem închinat limbii române Nr. 5-6, anul XXV, 2015
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog