Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

REVISTA „LIMBA ROMÂNĂ” – 30 DE ANI DE LA FONDARE

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

COŞERIANA

LIMBAJ ȘI TERMINOLOGIE

CUVINTE DEZVELITE

LEXICOLOGIE

RECURS LA PATRIMONIU

RECITIREA CLASICILOR

SINTEZE

INEDIT

CRITICĂ. ESEU

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

AVANPREMIERĂ EDITORIALĂ

CULTURA MEMORIEI URBANE

LITERATURĂ ŞI DESTIN

CONFESIUNI

PRO DIDACTICA

POESIS

STAREA DE VEGHE

EX CIVITATE

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

ANIVERSĂRI. IOAN SCURTU – 80

DIALOGUL ARTELOR

EVENIMENT

RESTITUTIO

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Theodor CODREANU

Theodor CODREANU
Prof. dr., critic şi istoric literar, prozator şi eseist, Huşi. Autor al mai multor volume dintre care „Dubla sacrificare a lui Eminescu" (a cunoscut trei ediţii); „Complexul Bacovia", Editura Litera, Chişinău, 2003; „Caragiale - abisal", Editura Augusta, Timişoara, 2003; „Basarabia sau drama sfâşierii", Editura Scorpion, Galaţi, 2003; „Duminica mare a lui Grigore Vieru", Editura Litera, Chişinău, 2004; „Transmodernismul", Editura Junimea, Iaşi, 2005; „A doua schimbare la faţă", Editura Princeps Edit, Iaşi, 2008. Laureat al mai multor premii acordate de Uniunile Scriitorilor din România şi din Republica Moldova.

TEXTE PUBLICATE

Reabilitarea obiectivităţii Nr. 11-12, anul XVIII, 2008
Plecarea lui Valeriu Rusu Nr. 11-12, anul XVIII, 2008
Grigore Vieru – o întrupare a logosului Nr. 1-4, anul XIX, 2009
Dialogul cu moartea Nr. 1-4, anul XIX, 2009
Aurelia Rusu şi prestigiul eminescologiei Nr. 5-6, anul XIX, 2009
Adevăr şi limbă Nr. 7-8, anul XIX, 2009
Reacţionarul Eminescu Nr. 1-2, anul XVIII, 2008
O breşă în mentalitatea generaţiei 2000 Nr. 9-10, anul XIX, 2009
Constantin Virgil Negoiţă şi logica raiului Nr. 9-10, anul XIX, 2009
Eminescu şi canonul occidental Nr. 1-2, anul XX, 2010
Limba – „stăpâna noastră” Nr. 1-2, anul XX, 2010
Un bilanţ în eminescologie Nr. 5-6, anul XX, 2010
Ion Barbu în cvasipostumitate1 Nr. 7-8, anul XX, 2010
Victor Teleucă şi Eminescu Nr. 7-8, anul XX, 2010
Grigore Vieru: ultime lucrări exegetice Nr. 9-10, anul XX, 2010
Rigoare critică şi talent literar Nr. 9-10, anul XX, 2010
Aurelia Rusu şi „materialismul” eminescian Nr. 11-12, anul XX, 2010
Fenomenologia poetică a lui Ion Barbu (I) Nr. 1-2, anul XXI, 2011
Cuptorul lui Heraclit Nr. 3-6, anul XXI, 2011
Fenomenologia poetică a lui Ion Barbu (II) Nr. 7-8, anul XXI, 2011
Victor Teleucă şi steaua limbii române Nr. 9-10, anul XXI, 2011
De la mistica raţiunii la mistica nebuniei Nr. 1-2, anul XXII, 2012
Nicolai Costenco văzut de Victor Teleucă Nr. 1-2, anul XXII, 2012
Iarăşi despre identitate Nr. 3-4, anul XXII, 2012
Basarabia în publicistica eminesciană (I) Nr. 5-6, anul XXII, 2012
Manole şi jertfa în viziunea părintelui Stăniloae Nr. 7-9, anul XVI, 2006
O carte postumă despre Eminescu a lui Edgar Papu Nr. 1-3, anul XVI, 2006
Basarabia în publicistica eminesciană (II) Nr. 7-8, anul XXII, 2012
Basarabia în publicistica eminesciană (III) Nr. 9-10, anul XXII, 2012
„Dacă nu vor urma fapte, totul se va nărui în demagogie politică” Nr. 5-9, anul XV, 2005
A tăcea în limba neamului Nr. 1-3, anul XV, 2005
Un arheu al Basarabiei Nr. 1-3, anul XV, 2005
„Scrisul meu este satiră directă la adresa răului din bine şi odă indirectă la adresa binelui din rău!...” Nr. 4-6, anul XIV, 2004
N. Georgescu şi precursorii săi Nr. 1-3, anul XIV, 2004
Eminescu şi noi Nr. 11-12, anul XIII, 2003
Mihai sau Mihail Eminescu? Nr. 1, anul XXIV, 2014
George Munteanu şi fiinţa hyperionică Nr. 7-9, anul XII, 2002
Un mare patriot Nr. 1-2, anul XXV, 2015
Călătoria liturgică a lui Theodor Damian (I) Nr. 1-2, anul XXV, 2015
Călătoria liturgică a lui Theodor Damian (II) Nr. 3-4, anul XXV, 2015
Călătoria liturgică a lui Theodor Damian (III) Nr. 5-6, anul XXV, 2015
O „contraistorie” a literaturii române (I) Nr. 1-2, anul XXVI, 2016
O „contraistorie” a literaturii române (II) Nr. 1, anul XXVII, 2017
Radu Petrescu şi canonul literar european Nr. 2, anul XXVII, 2017
Iorga și Marea Unire Nr. 3-4, anul XXVIII, 2018
Țiganiada arcadiană Nr. 3, anul XXIX, 2019
O istorie a gândirii filosofice eminesciene (I) Nr. 1, anul XXX, 2020
O istorie a gândirii filosofice eminesciene (II) Nr. 2-3, anul XXX, 2020
O istorie a gândirii filosofice eminesciene (III) Nr. 4-5, anul XXX, 2020
O istorie a gândirii filosofice eminesciene (IV) Nr. 6, anul XXX, 2020
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog