Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

REVISTA „LIMBA ROMÂNĂ” – 30 DE ANI DE LA FONDARE

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

RECURS LA PATRIMONIU

LINGVISTICĂ

LEXICOGRAFIE

CUVINTE DEZVELITE

ONOMASTICĂ

COŞERIANA

EX CIVITATE

RECITIREA CLASICILOR

INTERFERENȚE CULTURALE

POESIS

SINTEZE

CRITICĂ. ESEU

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

ANIVERSĂRI. ONUFRIE VINȚELER – 90

ANIVERSĂRI. DUMITRU RADU POPESCU – 85

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

RESTITUTIO

DIALOGUL ARTELOR

VOCI DIN TRECUT

IN MEMORIAM

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Emilia OGLINDĂ

Emilia OGLINDĂ
Doctor în ştiinţe filologice, conf. univ., Facultatea de Litere, Departamentul Limba Română, Lingvistică Generală şi Limbi Clasice a Universităţii de Stat din Moldova. Domenii de cercetare: morfosintaxa limbii române, lingvistica contrastivă, lingvistica generală, romanistica. Cărţi publicate: Lingvistica generală (materiale didactice), în colab., 1998; Capitole de istorie a lingvisticii (material didactic cu texte adnotate), 2005; Lingvistica generală. Compendiu, în colab., 2008; Elemente de morfosintaxă contrastivă (suport didactic), în colab., 2010; Introducere în lingvistică, în colab., 2011.

TEXTE PUBLICATE

Creativitate şi schimbare lingvistică în viziunea lui E. Coşeriu Nr. 11-12, anul XXII, 2012
Aspecte ale sinonimiei gramaticale Nr. 11-12, anul XXII, 2012
Romanistica şi lingvistica generală în opinia profesorului Anatol Ciobanu Nr. 1-3, anul XIV, 2004
Aspecte ale analizei contrastive din perspectiva lingvisticii cognitive şi funcţionale Nr. 9-12, anul XXIII, 2013
Corelaţia sintaxă – semantică în viziunea profesorului A. Ciobanu Nr. 2, anul XXIV, 2014
Concurenţa modurilor din perspectiva raportului limbă – vorbire Nr. 4, anul XXIV, 2014
Ioan Lobiuc: Contactele dintre limbi Nr. 1-3, anul XII, 2002
Modalitățile optativ-deziderativă și evaluativă în structura enunțului Nr. 3, anul XXVII, 2017
Particularități gramaticale ale textelor unor acatiste Nr. 4, anul XXVII, 2017
Aspecte ale tipului romanic și ale latinității orientale în viziunea profesorului Eugeniu Coșeriu Nr. 1-2, anul XXVIII, 2018
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog