Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

REVISTA „LIMBA ROMÂNĂ” – 30 DE ANI DE LA FONDARE

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

RECURS LA PATRIMONIU

LINGVISTICĂ

LEXICOGRAFIE

CUVINTE DEZVELITE

ONOMASTICĂ

COŞERIANA

EX CIVITATE

RECITIREA CLASICILOR

INTERFERENȚE CULTURALE

POESIS

SINTEZE

CRITICĂ. ESEU

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

ANIVERSĂRI. ONUFRIE VINȚELER – 90

ANIVERSĂRI. DUMITRU RADU POPESCU – 85

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

RESTITUTIO

DIALOGUL ARTELOR

VOCI DIN TRECUT

IN MEMORIAM

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mihai CIMPOI

Mihai CIMPOI
Critic şi istoric literar, filozof al culturii, doctor habilitat în filologie, membru titular al A.Ş.M., membru de onoare al Academiei Române, Preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova.

TEXTE PUBLICATE

„Postliminiumul” basarabean Nr. 11-12, anul XVIII, 2008
Multiculturalul Nr. 11-12, anul XVIII, 2008
Poet cu cititori mulţi Nr. 1-4, anul XIX, 2009
Grigore Vieru: carte de învăţătură Nr. 1-4, anul XIX, 2009
Fenomenologia „adevăratului” junimism Nr. 3-4, anul XVIII, 2008
Fenomenul Ion Ungureanu Nr. 7-8, anul XIX, 2009
Constantin Ciopraga într-o panoramă sentimental-documentară Nr. 7-8, anul XIX, 2009
Mutageneza etică Nr. 10-12, anul XVII, 2007
Deţinătorul de busolă valorică Nr. 9-10, anul XIX, 2009
O sinteză literară documentară: Dicţionarul scriitorilor români din Basarabia (1812-2006) Nr. 7-9, anul XVII, 2007
Ion Heliade Rădulescu în viziunea lui Nicolae Corlăteanu Nr. 1-2, anul XX, 2010
Prepostmodernismul blagian* Nr. 11-12, anul XVI, 2006
Iubirea şi tristeţea în ecuaţii lirice Nr. 10, anul XVI, 2006
Constantin Ciopraga: liniştea şi neliniştea formei Nr. 7-9, anul XVI, 2006
„Am venit de acasă acasă”* Nr. 1-3, anul XVI, 2006
Privitor ca la teatru... Nr. 1-3, anul XVI, 2006
Clipe de graţie cu Grigore Vieru Nr. 1-3, anul XV, 2005
Solitudinea valorică Nr. 11, anul XIV, 2004
(Re)citirea lui Ştefan cel Mare Nr. 9-10, anul XIV, 2004
Limba rosteşte fiinţa unui popor şi îi dă certitudinea că există ca făuritor de istorie Nr. 7-8, anul XIV, 2004
Cele patru vânturi stilistice ale lui Ion Hadârcă Nr. 7-8, anul XIV, 2004
Eminescu şi Ştefan cel Mare într-o cronică a serbărilor de la Putna Nr. 7-8, anul XIV, 2004
Ştefan cel Mare, personaj şi simbol Nr. 4-6, anul XIV, 2004
Politica naţională de stat: concepţie şi anticoncepţie Nr. 6-10, anul XIII, 2003
„Sunt omul dreptei cumpene româneşti” Nr. 6-10, anul XIII, 2003
Marca ontologică a Chişinăului Nr. 4-5, anul XIII, 2003
Singurătatea Nr. 1, anul XIII, 2003
Un precursor al absurdului Nr. 10, anul XII, 2002
Nostalgia Centrului Nr. 7-9, anul XII, 2002
Labirinturile limbajelor Nr. 7-9, anul XII, 2002
Teleucă, lirosoful Nr. 7-9, anul XII, 2002
Discurs inaugural Nr. 9-12, anul XI, 2001
O operă plină de pasionalitate Nr. 9-12, anul XI, 2001
Colaborare prodigioasă cu Uniunea Scriitorilor Nr. 4-8, anul XI, 2001
Eugeniu Coşeriu: limbajul poetic ca limbaj absolut Nr. 4-8, anul XI, 2001
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog