Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

REVISTA „LIMBA ROMÂNĂ” – 30 DE ANI DE LA FONDARE

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

COŞERIANA

LIMBAJ ȘI TERMINOLOGIE

CUVINTE DEZVELITE

LEXICOLOGIE

RECURS LA PATRIMONIU

RECITIREA CLASICILOR

SINTEZE

INEDIT

CRITICĂ. ESEU

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

AVANPREMIERĂ EDITORIALĂ

CULTURA MEMORIEI URBANE

LITERATURĂ ŞI DESTIN

CONFESIUNI

PRO DIDACTICA

POESIS

STAREA DE VEGHE

EX CIVITATE

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

ANIVERSĂRI. IOAN SCURTU – 80

DIALOGUL ARTELOR

EVENIMENT

RESTITUTIO

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Alexandru Ovidiu VINTILĂ

Alexandru Ovidiu VINTILĂ
Alexandru Ovidiu Vintilă este licenţiat în istorie şi filozofie, diplomat în inginerie şi management agroturistic. Doctor în ştiinţe socio-umane. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Iaşi şi membru în Comitetul de conducere al Societăţii Scriitorilor Bucovineni, redactor-şef al revistei „Bucovina literară” şi membru în colegiul de redacţie al revistei „Scriptum” a Bibliotecii Bucovinei „I. G. Sbiera” din Suceava. Până acum a publicat următoarele cărţi: "caricatura de cretă", Bucureşti, Editura Cartea Românească, 2003 (Premiul Editurii Cartea Românească la Festivalul-Concurs de poezie „Porni Luceafărul…”, Botoşani, 2002; Premiul pentru debut al Societăţii Scriitorilor Bucovineni, 2004; nominalizat la Premiul pentru debut în poezie al filialei ieşene a Uniunii Scriitorilor din România, 2004); "miezonoptice. tradiţia rupturii", Iaşi, Editura Timpul, 2008 (Premiul Fundaţiei Culturale a Bucovinei, secţiunea poezie, 2009; un grupaj de poeme din acest volum a obţinut Premiul I în cadrul Concursului „Natale Oggi”, organizat de „Poesia Attiva”, Torino, decembrie 2008); "cartea lui koch", Timişoara, Editura Brumar, 2009 (Premiul Societăţii Scriitorilor Bucovineni, secţiunea poezie, 2010). La Editura Timpul din Iaşi, în 2011, a publicat "viaţa preschimbată", un grupaj de poezii din această carte a obţinut Premiul pentru poezie Octavian Goga, Ciucea – Cluj-Napoca, 2010, precum şi Premiul Editurii Dagan, Paris, 2011. De asemenea, autorului i-a mai apărut la Editura Tracus Arte din Bucureşti, în 2011, un volum de eseistică şi dialoguri intitulat "Demersul dialogic. Semne ale unei experienţe a înţelegerii" (Premiul Societăţii Scriitorilor Bucovineni, secţiunea publicistică, Suceava, 2012). Pe lângă acestea, a mai publicat tomul "Traian Brăileanu. Întruchipările raţiunii. Fapte, idei, teritorii ale realităţii din interbelicul bucovinean", Bucureşti, Editura Paideia, 2012 (Premiul Restitutio al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Iaşi, 2013; Premiul pentru studiu de istorie al Societăţii Scriitorilor Bucovineni, 2013), şi monografia (teză de doctorat la origine) "Traian Brăileanu. Dialectica unei istorii personale", Bucureşti, Editura Tracus Arte, 2013.

TEXTE PUBLICATE

Theodor Codreanu. Eminescu în captivitatea „nebuniei” Nr. 1-2, anul XXII, 2012
Traian Brăileanu1. Statul şi comunitatea morală. Istoria teoriilor sociologice Nr. 9-10, anul XXII, 2012
Părintele Dumitru Stăniloae sau istoria unui drum personal al Crucii Nr. 7-8, anul XXIII, 2013
Amor intellectualis, o fenomenologie a spiritului1 Nr. 1, anul XXIV, 2014
Traian Brăileanu şi Martin Heidegger. O congruenţă anume Nr. 4, anul XXIV, 2014
Constantin Nisipeanu, un poet substanţial Nr. 5, anul XXIV, 2014
Amintiri din hristosferă, un superlativ al lucidităţii Nr. 3-4, anul XXV, 2015
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog