Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

REVISTA „LIMBA ROMÂNĂ” – 30 DE ANI DE LA FONDARE

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

RECURS LA PATRIMONIU

LINGVISTICĂ

LEXICOGRAFIE

CUVINTE DEZVELITE

ONOMASTICĂ

COŞERIANA

EX CIVITATE

RECITIREA CLASICILOR

INTERFERENȚE CULTURALE

POESIS

SINTEZE

CRITICĂ. ESEU

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

ANIVERSĂRI. ONUFRIE VINȚELER – 90

ANIVERSĂRI. DUMITRU RADU POPESCU – 85

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

RESTITUTIO

DIALOGUL ARTELOR

VOCI DIN TRECUT

IN MEMORIAM

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oliviu FELECAN

Oliviu FELECAN
Doctor în filologie (2004), este cadru didactic la Universitatea de Nord din Baia Mare. A publicat cinci cărţi în calitate de autor (Noţiunea „muncă”. O perspectivă sociolingvistică în diacronie, 2004; Limba română în context european, 2009 ş.a.), coautor (Limba latină. Gramatică şi texte, 2007; Dicta memorabilia. Dicţionar uzual adnotat de sigle, expresii, maxime şi citate latine, 2007), coordonator (Onomasticon. Studii despre nume şi numire, I) şi zeci de studii în reviste / volume ale unor conferinţe din Ţară, precum şi în reviste / volume ale unor congrese internaţionale. Este director a două granturi CNCSIS.

TEXTE PUBLICATE

Evenimente ştiinţifice Nr. 11-12, anul XVIII, 2008
Interferenţe româno-slave în antroponimia maramureşeană Nr. 10-12, anul XVII, 2007
Onomastica africană Nr. 11-12, anul XIX, 2009
De la latina populară la intertextualitate în dialog Nr. 11-12, anul XIX, 2009
Teribilisme lingvistice Nr. 1-3, anul XVII, 2007
Românitatea încotro? Nr. 7-8, anul XX, 2010
Avantajele promovării limbii Nr. 3-6, anul XXI, 2011
O jumătate de veac în slujba limbii române Nr. 9-10, anul XXI, 2011
Contra limbii moldoveneşti – un altfel de argument Nr. 1-3, anul XVI, 2006
Structura semantico-sintactică a lexemelor pe şi la Nr. 1-2, anul XXV, 2015
Romanitate și românitate la reprezentanții Școlii Ardelene Nr. 5-6, anul XXVII, 2017
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog