Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

REVISTA „LIMBA ROMÂNĂ” – 30 DE ANI DE LA FONDARE

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

RECURS LA PATRIMONIU

LINGVISTICĂ

LEXICOGRAFIE

CUVINTE DEZVELITE

ONOMASTICĂ

COŞERIANA

EX CIVITATE

RECITIREA CLASICILOR

INTERFERENȚE CULTURALE

POESIS

SINTEZE

CRITICĂ. ESEU

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

ANIVERSĂRI. ONUFRIE VINȚELER – 90

ANIVERSĂRI. DUMITRU RADU POPESCU – 85

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

RESTITUTIO

DIALOGUL ARTELOR

VOCI DIN TRECUT

IN MEMORIAM

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vlad POHILĂ

Scriitor şi publicist, Chişinău.

TEXTE PUBLICATE

Maria Tănase, ascultată şi văzută din Basarabia Nr. 5-6, anul XIX, 2009
Un dor numit al Bucovinei nord (II) Nr. 5-6, anul XVIII, 2008
Blestemul şi norocul de a fi publicist la timpul potrivit... Nr. 7-8, anul XIX, 2009
Glebus Sainciuc: un artist plastic al întregului popor Nr. 7-8, anul XIX, 2009
Un dor numit al Bucovinei nord (I) Nr. 1-2, anul XVIII, 2008
Irina Condrea – o prezenţă meritorie în lingvistica noastră Nr. 9-10, anul XIX, 2009
Perpetua venire a lui Nichita Stănescu la noi Nr. 7-9, anul XVII, 2007
Ora eseisticii de vîrf într-o eră barbară Nr. 4-6, anul XVII, 2007
Omul nostru din Letonia Nr. 11-12, anul XIX, 2009
Personificarea gramaticii româneşti (Mioara Avram ar fi împlinit 75 de ani...) Nr. 1-3, anul XVII, 2007
Despre „dificil, dar nu şi imposibil”: Istorie, teorie, practică Nr. 1-3, anul XVII, 2007
Marele nostru noroc de a-l avea pe Valentin Mândâcanu Nr. 11-12, anul XX, 2010
Se auzea cîndva la Chişinău un Cuvînt Moldovenesc... Nr. 4-5, anul XIII, 2003
Un veritabil templu al cărţii: Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Nr. 4-5, anul XIII, 2003
Patru secole de literatură română văzute de la Praga (şi, parţial, de la Chişinău) Nr. 4-5, anul XIII, 2003
Cîteva sugestii de evitare a cacofoniilor Nr. 2-3, anul XIII, 2003
Precuvîntare la un interviu Nr. 2-3, anul XIII, 2003
„Să ne ţinem aici cît mai mult, cît mai mulţi...” Nr. 2-3, anul XIII, 2003
Cît priveşte limba şi scrisul japonezilor... Nr. 2-3, anul XIII, 2003
O Lumină ce vine din Banatul Sîrbesc Nr. 2-3, anul XIII, 2003
Limba română din R. Moldova, între primejdii şi speranţe Nr. 1, anul XIII, 2003
Ochi de şoim Nr. 1, anul XIII, 2003
Kalevala, un magic simbol al spiritualităţii fineze Nr. 11-12, anul XII, 2002
Atenţie la ce se primeşte şi ce se respinge în exprimarea noastră! Nr. 11-12, anul XII, 2002
„Să-i păstrăm în sufletele noastre pe cei plecaţi...” Nr. 10, anul XII, 2002
O singură prepoziţie, mai multe probleme cu utilizarea ei Nr. 7-9, anul XII, 2002
“Cine zice Marius Sala, zice şi romanist în sensul cel mai larg al cuvântului” Nr. 7-9, anul XII, 2002
Raymund Piotrowski, un veritabil iubitor şi susţinător al culturii române Nr. 4-6, anul XII, 2002
Matilda Caragiu-Marioţeanu, o pildă de slujire pasionată limbii strămoşeşti Nr. 4-6, anul XII, 2002
Cultivarea limbii – pic cu pic Nr. 4-6, anul XII, 2002
Mioara Avram (n. 1932) Nr. 1-3, anul XII, 2002
Feodor Dostoievski sau omul fericit prin suferinţă (1821-1881) Nr. 9-12, anul XI, 2001
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog