Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

REVISTA „LIMBA ROMÂNĂ” – 30 DE ANI DE LA FONDARE

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

RECURS LA PATRIMONIU

LINGVISTICĂ

LEXICOGRAFIE

CUVINTE DEZVELITE

ONOMASTICĂ

COŞERIANA

EX CIVITATE

RECITIREA CLASICILOR

INTERFERENȚE CULTURALE

POESIS

SINTEZE

CRITICĂ. ESEU

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

ANIVERSĂRI. ONUFRIE VINȚELER – 90

ANIVERSĂRI. DUMITRU RADU POPESCU – 85

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

RESTITUTIO

DIALOGUL ARTELOR

VOCI DIN TRECUT

IN MEMORIAM

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dan MĂNUCĂ

Dan MĂNUCĂ
Prof. univ. dr., Facultatea de Litere a Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi. Membru al Uniunii Scriitorilor din România, membru al Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din România. Redactor-şef adjunct al revistei „Convorbiri literare”, membru al comitetului de redacţie al publicaţiilor „Limba Română” (Chişinău), „Anuar de lingvistică şi istorie literară”. Autor a numeroase volume de studii şi istorie literară. Director al Institutului de Filologie Română „Al. Philippide” al Academiei Române (1990-2009).

TEXTE PUBLICATE

Caragiale şi Delavrancea: posomoreala naturalismului Nr. 5-6, anul XIX, 2009
„O valoare artistică poate fi comparată cu un poliedru” Nr. 3-4, anul XVIII, 2008
Structuri narative în Amintiri din copilărie (fragment) Nr. 3-4, anul XVIII, 2008
Parabola condiţiei umane. Serafim Saka Nr. 10-12, anul XVII, 2007
Temă pentru istorie Nr. 9-10, anul XX, 2010
Ana Bantoş. Modernizarea discursului critic şi istoric literar Nr. 9-10, anul XX, 2010
O fortăreaţă paşnică Nr. 3-6, anul XXI, 2011
Între romantism şi simbolism: Noaptea de decemvrie Nr. 3-6, anul XXI, 2011
De la identitatea obiectivă la identitatea impusă Nr. 5-6, anul XXII, 2012
Ecoul timpului probabil Nr. 7-8, anul XIV, 2004
Mihai Cimpoi sau elogiul cumpenei critice Nr. 7-9, anul XII, 2002
Orientări spre noi performanţe Nr. 7-9, anul XII, 2002
Cultivarea unităţii naţionale spirituale Nr. 4-8, anul XI, 2001
“Regionalismul basarabean”: concept literar sau geopolitic?* Nr. 4-8, anul XI, 2001
Sacrul în lirica basarabeană Nr. 4-8, anul XI, 2001
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog