Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

DIMENSIUNI ALE UNITĂŢII NOASTRE

FAȚETELE CUVÂNTULUI

COŞERIANA

CUVINTE DEZVELITE

EX CIVITAS

POESIS

CUM SCRIA EMINESCU?

INEDIT

CRITICĂ. ESEU

IN MEMORIAM

REGISTRU ACTUAL

SUFLET DE VEGHE

LECŢIILE ISTORIEI

FĂURITORI AI UNIRII

RECURS LA PATRIMONIU

EVENIMENT

ANIVERSĂRI

DIALOGUL ARTELOR

DE LA GROTESC LA SUBLIM

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

VIAȚA FĂRĂ MACHIAJ

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mircea COLOŞENCO

Mircea COLOŞENCO
Istoric literar şi editor (s-a născut la 3 iunie 1938, Căinari, jud. Tighina). Între 1960 şi 1965 urmează cursurile Facultăţii de Filologie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. În 1969 a absolvit şi cursurile de biblioteconomie ale Bibliotecii Centrale de Stat din Bucureşti. A lucrat muncitor, profesor, bibliograf, redactor de ziar. A colaborat la revistele „Manuscriptum”, „Revista de istorie şi teorie literară”, „Luceafărul”, „Ateneu”, „Steaua”, „Convorbiri literare”, „Academica”, „Dacia literară”, „Jurnal literar”, „Literatorul” ş.a. Editează (inclusiv în colaborare) operele scriitorilor Ion Creangă, Ion Barbu, Liviu Rebreanu, Nichita Stănescu, George Bacova, Nicolae Labiş, Al. Macedonski, G. Topârceanu ş.a.

TEXTE PUBLICATE

Ciclul curajului – un poem iniţiatic de Nicolae Labiş Nr. 5-6, anul XXV, 2015
Un poem ontic de Nicolae Labiş Nr. 1-2, anul XXVI, 2016
Pasărea măiastră (Lucrarea brâncușiană văzută de Ion Vinea, Lucian Blaga, Milița Patrașcu și Marcel Iancu) Nr. 1-2, anul XXVI, 2016
Eugen Ionescu - secretar de presă şi cultural în Franţa Nr. 1, anul XXVII, 2017
Diplomatul maramureșean Gheorghe Tite versus revoluţionar naţional Nr. 2, anul XXVII, 2017
Istoria ieroglifică. Modernitatea capodoperei cantemirene Nr. 3, anul XXVII, 2017
Poezia axiomă a lui Alexei Mateevici Nr. 4, anul XXVII, 2017
Diplomatul cărturar Sicu V. Macovei – poet în vremuri de restriște Nr. 5-6, anul XXVII, 2017
Dramaturgia lui Mihai Eminescu Nr. 5-6, anul XXVII, 2017
Alba Iulia, 1 decembrie 1918 – kilometrul 0 al României întregite Nr. 1-2, anul XXVIII, 2018
Alexei Mateevici – poet de geniu Nr. 1-2, anul XXVIII, 2018
Primele sonete românești tipărite în presă (1829-1849) Nr. 5-6, anul XXVIII, 2018
Sonetele lui M. Eminescu Nr. 5-6, anul XXVIII, 2018
Corespondenţă Nicolae Labiş – Doina Sălăjan (1954 – 1956) Nr. 7-8, anul XXVIII, 2018
Petre Țuţea – filosof şi literator Nr. 7-8, anul XXVIII, 2018
Lazăr Avram versus Catrene critice caritabile Nr. 1, anul XXIX, 2019
Concordanțe Friedrich Nietzsche – Mihai Eminescu Nr. 1, anul XXIX, 2019
Camil Petrescu, poetul substanței filosofice Nr. 2, anul XXIX, 2019
Eugen Ionescu – secretar de presă și cultural în Franța (II) Nr. 2, anul XXIX, 2019
Fondul național „George Enescu” Nr. 3, anul XXIX, 2019
O reuşită de pattern cultural naţional: Ion Creangă redivivus Nr. 3, anul XXIX, 2019
Shakespeare… enigmist Nr. 4, anul XXIX, 2019
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog