Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

REVISTA „LIMBA ROMÂNĂ” – 30 DE ANI DE LA FONDARE

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

RECURS LA PATRIMONIU

LINGVISTICĂ

LEXICOGRAFIE

CUVINTE DEZVELITE

ONOMASTICĂ

COŞERIANA

EX CIVITATE

RECITIREA CLASICILOR

INTERFERENȚE CULTURALE

POESIS

SINTEZE

CRITICĂ. ESEU

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

ANIVERSĂRI. ONUFRIE VINȚELER – 90

ANIVERSĂRI. DUMITRU RADU POPESCU – 85

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

RESTITUTIO

DIALOGUL ARTELOR

VOCI DIN TRECUT

IN MEMORIAM

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

IN MEMORIAM VALERIU RUSU

Purtând recunoştinţa oraşului Aix-en-Provence

Valeriu RUSU

Alte articole de
Valeriu RUSU
Revista Limba Română
Nr. 11-12, anul XVIII, 2008

Pentru tipar

Aix-en-Provence, 15 iunie 2000
Către Casa Limbii Române, Chişinău
În atenţia domnului Director Alexandru Bantoş
 
Stimate domnule Director,
Aşa după cum ştiţi, în ziua de 14 iunie а.с., а avut loc, în organizarea Departamentului nostru, manifestarea culturală franco-română consacrată celei de a 150-a aniversări de la naşterea lui Mihai Eminescu, poetul naţional al tuturor românilor, şi a trei decenii de la crearea Departamentului de limbă română şi a Seminarului de traduceri „M. Eminescu” la Universitatea Provence din Aix-en-Provence.
Participanţii la această reuniune de simţire şi cultură românească au luat cunoştinţă cu deosebită atenţie şi bucurie de mesajul trimis de Casa Limbii Române din Chişinău cu acest prilej.
Apreciind activitatea excepţională pe care Casa Limbii Române din Chişinău o desfăşoară, sub conducerea Dumneavoastră, rolul ei de seamă în promovarea şi cultivarea limbii Române, acolo, la limes-ul LATINITĂŢII, spre Orient, avem onoarea şi plăcerea să vă aducem la cunoştinţă că, în cursul acestei reuniuni, domnul Lengrand, adjunctul Primarului-Senator al Aix-ului, domnul Jean-François Picheral, împreună cu conducerea Departamentului nostru, au hotărât să acorde Casei Limbii Române din Chişinău medalia oraşului Aix-en-Provence.
Felicitându-vă călduros, pe Dumneavoastră, domnule Director, şi pe colaboratorii Dumneavoastră pentru această distincţie care ne onorează pe toţi,
Urând realizări tot mai însemnate şi mai bogate Casei Limbii Române din Chişinău,
Vă rugăm să primiţi, în spiritul alesei noastre colaborări în spaţiul culturii româneşti, stimate domnule Director, expresia sentimentelor noastre de stimă şi consideraţie.

 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog