Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

REVISTA „LIMBA ROMÂNĂ” – 30 DE ANI DE LA FONDARE

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

RECURS LA PATRIMONIU

LINGVISTICĂ

LEXICOGRAFIE

CUVINTE DEZVELITE

ONOMASTICĂ

COŞERIANA

EX CIVITATE

RECITIREA CLASICILOR

INTERFERENȚE CULTURALE

POESIS

SINTEZE

CRITICĂ. ESEU

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

ANIVERSĂRI. ONUFRIE VINȚELER – 90

ANIVERSĂRI. DUMITRU RADU POPESCU – 85

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

RESTITUTIO

DIALOGUL ARTELOR

VOCI DIN TRECUT

IN MEMORIAM

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

ANIVERSĂRI. VLADIMIR ZAGAEVSCHI – 75

Fşier biobibliografic

Vladimir ZAGAEVSCHI

Alte articole de
Vladimir ZAGAEVSCHI
Revista Limba Română
Nr. 7-8, anul XVIII, 2008

Pentru tipar

S-a născut la 3 iunie 1933 în satul Palanca, comuna Cotova, plasa Bădiceni, judeţul Soroca, România.
Termină cu menţiune Şcoala primară în satul natal, apoi Şcoala de şapte ani din satul Cotova, raionul Zguriţa,şi Şcoala medie nr. 1 de cultură generală din satul Chetrosu, raionul Drochia.
Între anii 1957-1959 învaţă la Institutul de Stat de Medicină din Chişinău (azi: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmaceutică „Nicolae Testemiţeanu”), Facultatea de Medicină Generală.
Absolvent al Facultăţii de Filologie a Universităţii de Stat din Moldova, Secţia de Limbă şi Literatură Română, cu teza de licenţă: „Sistemul fonetic şi fonologic al graiului cosăuţean” (1963).
În 1971 susţine teza de doctor în filologie: „Cercetări privind morfosintaxa şi sintaxa unui grup de graiuri izolate din regiunea Transcarpatică a R.S.S. Ucrainene în comparaţie cu graiurile din R.S.S. Moldovenească”[Graiurile din Maramureşul istoric din dreapta Tisei].
Cercetător ştiinţific la Institutul de Limbă şi Literatură al Academiei de Ştiinţe din Moldova, Sectorul de Dialectologie şi Fonetică Experimentală (1963-1964).
În octombrie 1996, la Simpozionul Naţional de Dialectologie de la Baia Mare, este ales membru al Consiliului Coordonator (Executiv) al Societăţii de Ştiinţe Dialectologice din România.
În august 2007 Consiliul comunei Palanca (satul de baştină) îi conferă titlul „Cetăţean de Onoare al comunei Palanca”.
Activitatea didactică şi ştiinţifică. Lector universitar la Catedra de Limba Română a U.S.M. (1964-1967); lector universitar superior la Catedra de Limba Română a U.S.M. (1971-1978); din 1978 până în prezent – conferenţiar universitar la Catedra de Limbă Română / Catedra de Lingvistică Română, Generală şi Romanică / Catedra de Limbă Română, Lingvistică Generală şi Romanică.
A ţinut cursurile normative: Introducere în lingvistică, Fonetică, Dialectologie, Gramatica istorică a limbii române şi cursuri speciale: Probleme de fonologie, Probleme de ortografie a limbii române, Bazele teoretice ale ortografiei – la U.S.M. şi, prin cumul, la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, la Universitatea Real-Umanistică din Cahul şi la Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău). În repetate rânduri a fost preşedinte al Comisiei de Stat la examenele de licenţă la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău.
A realizat cercetări în următoarele domenii: fonetică şi fonologie, ortografie, ortoepie şi grafie, dialectologie şi istoria limbii, gramatică, lexicografie (vocabular regional), istoria lingvisticii, cultivarea vorbirii. Este autor a peste 200 de lucrări ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice publicate în Republica Moldova, România, Ucraina.
A participat cu referate şi comunicări ştiinţifice la numeroase colocvii, congrese, simpozioane şi conferinţe, unionale (în fosta U.R.S.S.), internaţionale, naţionale, republicane, interuniversitare, în Republica Moldova, România, Ucraina, Federaţia Rusă.
Este conducător ştiinţific la teze de masterat şi de doctorat. A fost în mai multe rânduri referent (oponent) oficial la susţinerea tezelor de doctorat la Chişinău, la Kiev şi la Cluj-Napoca.
Publicaţii. Culorile accentului, Chişinău, Editura Ştiinţa, 1988, 184 p.; Studii de gramatică dialectală comparată, Chişinău, Editura Ştiinţa, 1990, 252 p.; Curs de gramatică istorică a limbii române, Chişinău, Editura Lumina, 1991, 312 p. (coaut.); Curs de dialectologie română, Chişinău, Editura Lumina, 1991, 232 p. (coaut.); Fonetica, Chişinău, Editura Lumina, 1993, 272 p. (coaut.) ş.a.; suporturi didactice şi programe analitice la cursurile predate; redactare ştiinţifică a mai multor lucrări ale colegilor (fonetişti, dialectologi); numeroase studii, articole, recenzii, cronici, în reviste şi culegeri prestigioase, inclusiv în România şi Ucraina.

 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog