Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

DIMENSIUNI ALE UNITĂŢII NOASTRE

FĂURITORI AI UNIRII

LECŢIILE ISTORIEI

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

STAREA DE VEGHE

DEZINFORMAREA, ARMĂ A MANIPULĂRII

EX CIVITAS

CUVINTE DEZVELITE

ITINERAR LEXICAL

RĂDĂCINI ÎN TIMP

CRITICĂ. ESEU

SINTEZE

PROZĂ

DIALOGUL ARTELOR

LITERATURĂ ŞI DESTIN

PRO DIDACTICA

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

REGISTRU ACTUAL

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

AUTOGRAF

Legătura între noi şi Dumnezeu

Nicolae DABIJA

Alte articole de
Nicolae DABIJA
Revista Limba Română
Nr. 7-8, anul XVIII, 2008

Pentru tipar

Gândim cu ajutorul limbii, cuvintele fiind cele care fac legătura între noi şi Dumnezeu, între noi şi lucrurile care ne înconjoară, între generaţiile ce vor veni şi generaţiile care au fost, cu ajutorul lor putem comunica cu strămoşii şi strănepoţii noştri peste veacuri, făcându-le cunoscute, şi unora şi altora, ideile, gândurile, realizările şi aspiraţiile noastre.
...Denumirea limbii vorbite de basarabeni, alfabetul folosit de aceştia, afirmaţiile despre provenienţa ei etc. n-au depins aproape niciodată de adevărul ştiinţific, ci de părerile – de regulă, diletante sau răuvoitoare în materie de limbă – ale celor care s-au perindat prin scaunele puterii şi care ne-au „eliberat”, de cele mai multe ori, de grai.
Astfel, numai de-a lungul secolului XX, limba română, vorbită în spaţiul dintre Prut şi până dincolo de Nistru, a trecut de şapte ori de la un alfabet la altul (1918, 1932, 1937, 1940, 1941, 1944, 1989): de la alfabetul rusesc la cel latin şi viceversa.
...S-au făcut încercări să se inventeze „deosebiri” inexistente dintre graiul vorbit de o parte de popor şi de cel vorbit de altă parte a acestuia, care ar fi ridicate la rang de „limbă” separată (despre aceeaşi limbă vorbită de moldovenii din dreapta Prutului se afirma că ar fi de provenienţă latină, şi tot despre ea, dar vorbită deja de moldovenii din stânga Prutului, că ar fi de provenienţă slavă).
Un adevăr însă este clar: limba folosită de basarabeni, oricum ar fi ea botezată de politicienii momentului, e aceeaşi cu cea vorbită de toată românimea. Şi cântecele ne sunt aceleaşi. Şi istoria e aceeaşi. Şi sângele ni-i acelaşi.
 
august, 2006
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog