Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

REVISTA „LIMBA ROMÂNĂ” – 30 DE ANI DE LA FONDARE

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

COŞERIANA

LIMBAJ ȘI TERMINOLOGIE

CUVINTE DEZVELITE

LEXICOLOGIE

RECURS LA PATRIMONIU

RECITIREA CLASICILOR

SINTEZE

INEDIT

CRITICĂ. ESEU

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

AVANPREMIERĂ EDITORIALĂ

CULTURA MEMORIEI URBANE

LITERATURĂ ŞI DESTIN

CONFESIUNI

PRO DIDACTICA

POESIS

STAREA DE VEGHE

EX CIVITATE

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

ANIVERSĂRI. IOAN SCURTU – 80

DIALOGUL ARTELOR

EVENIMENT

RESTITUTIO

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

GRIGORE VIERU, CETĂȚEAN AL POEZIEI

O emblemă a creșterii noastre culturale

Ion ŢURCANU

Alte articole de
Ion ŢURCANU
Revista Limba Română
Nr. 1-2, anul XXV, 2015

Pentru tipar

Grigore Vieru, la fel ca Ion Druță, este o figură emblematică a culturii și în special a literaturii române din Basarabia din ultimul un secol și ceva. Atât cât a putut crește Basarabia din punct de vedere cultural în această vreme, se măsoară cu statura acestor creatori.
1. Poezia sa e simplă, populară, accesibilă cititorilor de orice vârstă și de cel mai variat nivel intelectual. Indiscutabil, creația lirică constituie partea covârșitoare a operei sale și anume în temeiul ei s-a format portretul spiritual al poetului, încă în timpul vieții sale. Și totuși, aparent paradoxal, întreaga dimensiune a forței verbului său nu se află în creațiile lirice, ci în poemele cu motive social-politice.
2. În ultimii cinci-șase ani, numele lui Grigore Vieru a câștigat și mai multă autoritate. Acest fapt s-a datorat atât aprecierilor competente și corecte ale operei sale, cât și elogiilor, conștiente sau nu, de factură extraliterară. Cu timpul, odată cu temperarea spiritelor, aureola sa se va așeza în cadrul ei firesc. Pentru a fi înțeleasă cât mai bine și apreciată corect, creația lui Vieru trebuie raportată la valorile literaturii române și universale.
3. Îmi pare rău, dar nu am cum să subscriu la această maximă, din simplul motiv că istoria și limba unui popor nu sunt identice, cea dintâi fiind, de regulă, un fenomen mult mai cuprinzător și, în anumite situații, desfășurându-se în alte condiții și chiar în spații aflate în afara arealul de formare a limbii. Exemplele sunt numeroase și foarte cunoscute. Dar cumva, până la un punct, această observație a lui Vieru se potrivește realităților basarabene, unde o istorie searbădă corespunde oarecum unei vorbiri insuficient articulate din punct de vedere cultural.
4. Grigore Vieru este un exemplu fericit de comportament civic care nu poate trece neobservat, ba dimpotrivă, exercită o influență benefică asupra multor cetățeni și, lucru cât se poate de îmbucurător, mai cu seamă asupra generațiilor foarte tinere. Este de semnalat, mai ales, patriotismul său sincer, manifest, care freamătă în opera sa, simțindu-se cel mai mult în poezia și publicistica din ultimele decenii de viață.
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog