Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

REVISTA „LIMBA ROMÂNĂ” – 30 DE ANI DE LA FONDARE

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

RECURS LA PATRIMONIU

LINGVISTICĂ

LEXICOGRAFIE

CUVINTE DEZVELITE

ONOMASTICĂ

COŞERIANA

EX CIVITATE

RECITIREA CLASICILOR

INTERFERENȚE CULTURALE

POESIS

SINTEZE

CRITICĂ. ESEU

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

ANIVERSĂRI. ONUFRIE VINȚELER – 90

ANIVERSĂRI. DUMITRU RADU POPESCU – 85

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

RESTITUTIO

DIALOGUL ARTELOR

VOCI DIN TRECUT

IN MEMORIAM

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

NEVOIA DE MODELE

Model de viață

Georgel RUSU

Alte articole de
Georgel RUSU
Revista Limba Română
Nr. 1-2, anul XXV, 2015

Pentru tipar

Într-o lume tot mai mărginită de globalizare și cu oameni tot mai avizi după cele materiale, puțini sunt aceia care se poziționează pe baricadele umanismului și ale valorilor perene. Unul dintre aceștia este, fără îndoială, Academicianul Solomon Marcus. Lucrul devine și mai remarcabil mai ales că, printr-o atare atitudine străbate trei orânduiri sociale, fiecare cu valorile și tentațiile ei.
Profesorul pare să fie deținătorul secretului care face ca, în mod curios, o viețuire care nu abundă în lucruri spectaculoase să dea o rezultantă care, neîndoielnic, este așa, dacă privim muntele de cultură și de realizări științifice ale profesorului Marcus greu de egalat. Nu este locul să înșirăm numărul impresionant al creațiilor Domniei Sale, dar vom zăbovi o clipă asupra lucrării Paradigme universale. Bogăția de teme și diversitatea care fac să încapă în același loc fotbalul cu inteligența artificială e greu de închipuit. Și totuși, cele aproape 1500 de teme de reflecție ale cărții se constituie în tot atâtea trepte obligatorii pentru orice demers pe care cineva ar vrea să-l facă pe domeniile abordate. Distilatele sagace oferite cu generozitate de magistru înseamnă, deopotrivă, întemeiere pe cunoaștere umană reconfirmată cale de secole și milenii, dar și originalitatea contribuției ori așezarea în formele contemporaneității.
Așa se face că pentru efectuarea unui demers asupra unui subiect cvasigeneral cultural este neapărat nevoie să ne oprim la cele cuprinse în generoasa tablă de materii a paradigmelor marcusiene.
Punând aceste lucruri alături de lunga listă a creațiilor profesorului, poate că nu ar fi exagerat dacă am vedea înălțarea ființei ca drum de la mirarea copilului cățărat în locuri de unde să înțeleagă cele din jur, la miracolul oferit de darnicul om de știință care ne spune ce a văzut dincolo, în locuri în care noi privim cu ochii lui.
Faptul că fenomenul Solomon Marcus se întinde pe nouă decenii dă și o dimensiune impresionantă, una care îl situează pe magistru în locul marilor căutări: registrul modelelor de viață.
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog