Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

DIMENSIUNI ALE UNITĂŢII NOASTRE

FĂURITORI AI UNIRII

LECŢIILE ISTORIEI

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

STAREA DE VEGHE

DEZINFORMAREA, ARMĂ A MANIPULĂRII

EX CIVITAS

CUVINTE DEZVELITE

ITINERAR LEXICAL

RĂDĂCINI ÎN TIMP

CRITICĂ. ESEU

SINTEZE

PROZĂ

DIALOGUL ARTELOR

LITERATURĂ ŞI DESTIN

PRO DIDACTICA

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

REGISTRU ACTUAL

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

PRESA DESPRE NOI

Nădejde şi credinţă în izbânda dreptăţii noastre

Grigore VIERU

Alte articole de
Grigore VIERU
Revista Limba Română
Nr. 4-8, anul XI, 2001

Pentru tipar

Stimate domnule Ion Iliescu, Preşedinte al României,
 
Am citit în presa basarabeană, cu o bucurie care mi-a jilăvit inima, cuvântul de omagiere al Domniei Voastre adresat minunatei reviste “Limba Română” din Chişinău. Aţi rostit clar şi răspicat nişte lucruri care, după război, n-au ieşit vreodată din gura vreunui conducător al României, şi ele ne umplu sufletul de nădejde şi credinţă în izbânda dreptăţii noastre.
Vă mulţumim totodată pentru înalta preţuire ce aţi dat-o neînfricatului bărbat şi martir, Ilie Ilaşcu, şi savantului de notorietate mondială Eugeniu Coşeriu, român basarabean şi el, decorându-i cu Steaua României.
În urma atâtor lucruri frumoase şi truditoare pe care le-aţi înfăptuit pentru nevoinţele noastre – şi mă gândesc în primul rând la miile de copii şi tineri români basarabeni care învaţă în liceele şi universităţile din Ţară – nu ne simţim atât de singuri.
Vă dorim multă sănătate şi noi puteri de muncă, pentru că har politic şi diplomatic aveţi destul.
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog