Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

DIMENSIUNI ALE PERMANENȚEI ROMÂNEȘTI

DIN TAINELE SCRISULUI ROMÂNESC

CRITICĂ, ESEU

ANUL LITERAR 2017

POESIS

PRO DIDACTICA

SINTEZE

AD LITTERAM

DIALOGUL ARTELOR

EVENIMENT

ECOURI, REFLECȚII

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

CUVINTE DEZVELITE

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

SUFLET DE VEGHE

ITINERAR LEXICAL

UNIVERSUL VIRTUȚILOR CREȘTINE

DESTINE

PROZĂ

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

MIHAI CIMPOI – 60

Telegramă Domnului Academician Mihai Cimpoi

Alte articole de Revista Limba Română
Nr. 7-9, anul XII, 2002

Pentru tipar

Iubite coleg,
La cei 60 de ani pe care îi rotunjeşti acum, la acest început de toamnă “patriarhală”, numele Dumitale impune imaginea unui scriitor şi cărturar de largă cuprindere şi erudiţie şi, deopotrivă, a unei personalităţi publice recunoscute, aflate cu devotament în slujba cauzei româneşti din Basarabia. Distins critic literar şi filozof al culturii, în cărţile pe care le-ai dat la lumină, diverse şi profunde – “Focul sacru”, “Duminica valorilor”, “Cicatricea lui Ulysse”, “Lucian Blaga: paradisiacul, lucifericul, mioriticul”, “O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia”, “Cumpăna cu două ciuturi” ş.a. – ai valorificat, cu penetraţie şi competenţă, atât spaţiul spiritual autohton, cât şi alte orizonturi literare şi de cultură. Reputat eminescolog, cărţile Dumitale “Narcis şi Hyperion”, “Căderea în sus a Luceafărului”, “Spre un nou Eminescu” constituie o contribuţie exegetică incontestabilă la analiza şi reinterpretarea din noi perspective a universului eminescian.
În calitate de deputat şi lider de opinie, te-ai manifestat ca promotor al valorilor româneşti, te-ai aflat necontenit în miezul procesului de renaştere naţională din Basarabia. În aceeaşi măsură, prezenţa Dumitale în fruntea breslei scriitoriceşti imprimă instituţiei noastre prestanţă şi verticalitate morală.
La acest prag de vârstă şi de creaţie, îţi urăm din toată inima multă sănătate, ani rodnici şi fericiţi, noi izbânzi creatoare. Fie ca “focul sacru” al inspiraţiei să-ţi rămână mereu far şi călăuză.
La mulţi ani!
 
Consiliul Uniunii
Scriitorilor din Moldova

 

 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog