Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

REVISTA „LIMBA ROMÂNĂ” – 30 DE ANI DE LA FONDARE

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

RECURS LA PATRIMONIU

LINGVISTICĂ

LEXICOGRAFIE

CUVINTE DEZVELITE

ONOMASTICĂ

COŞERIANA

EX CIVITATE

RECITIREA CLASICILOR

INTERFERENȚE CULTURALE

POESIS

SINTEZE

CRITICĂ. ESEU

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

ANIVERSĂRI. ONUFRIE VINȚELER – 90

ANIVERSĂRI. DUMITRU RADU POPESCU – 85

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

RESTITUTIO

DIALOGUL ARTELOR

VOCI DIN TRECUT

IN MEMORIAM

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

MIHAI CIMPOI – 60

Gânduri la aniversare

Preafericitul Patriarh TEOCTIST

Alte articole de
Preafericitul Patriarh TEOCTIST
Revista Limba Română
Nr. 7-9, anul XII, 2002

Pentru tipar

Sunt deosebit de bucuros să salut din toată inima această aniversare şi să mă rog la bunul Dumnezeu să binecuvânteze viaţa domnului academician Mihai Cimpoi pentru valoarea pe care a adus-o dânsul în primul rând în cultura universală contemporană. Ca fiu al Basarabiei noastre răstignite, domnul Mihai Cimpoi a rămas statornic rodul acestui pământ românesc plin de mormintele eroilor şi de sângele vitejilor şi de altarele noastre sfinte presărate de-a lungul şi de-a latul ţării româneşti în întregimea ei.
De când l-am cunoscut personal am remarcat că domnul academician este aproape de biserica noastră strămoşească, fie că se găseşte în stânga ori în dreapta Prutului. De când revărsarea iubirii dumnezeieşti asupra neamului nostru românesc s-a simţit prin libertatea noastră sfântă, de atunci, mai ales, gândurile, năzuinţele noastre, ale slujitorilor altarelor din dreapta Prutului şi ale noastre, ale slujitorilor bisericii din stânga Prutului s-au alăturat şi astfel s-a reactualizat la Chişinău Mitropolia Basarabiei, păstorită de vrednici ierarhi martiri. N-a fost nici aceasta o împlinire uşoară, ci s-a făcut cu eforturi şi cu osteneli multe, dar mănunchiul de intelectuali, academicieni, în frunte cu aniversatul nostru, domnul Mihai Cimpoi, tineretul, dar şi maturii, clerul, toţi cei care au rămas neatinşi de otrava dictaturilor din trecut şi a ideilor totalitarismului, au reuşit să se închege într-o unitate bisericească viabilă, care a dobândit credibilitate nu doar în viaţa noastră, a Bisericii Ortodoxe, ci, mai ales, în lumea întreagă, bucurându-se de preţuirea tuturor celor care vor să se roage, să creadă, să se bucure şi să plângă în limba mamei lor, în limba română, pentru că limba constituie calea cea mai frumoasă şi mai dreaptă de a-ţi arăta dragostea faţă de pământul din care ai odrăslit şi calea cea mai scurtă de a-ţi spune gândurile lui Dumnezeu.
În limba maternă ne exprimăm şi noi, şi familia sa de acasă, şi familia culturii căreia îi aparţine, bucuria pentru această rotundă aniversare a unui om, a unui român, a unui erudit, şi-i transmitem şi în numele nostru personal şi al Sfântului Sinod urările de viaţă lungă şi sănătate. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să trăim împreună clipele împlinirii năzuinţelor pe care le avem, de unitate a românilor de pretutindeni în acelaşi crez, în aceeaşi mărturisire, în aceeaşi limbă, pe aceeaşi brazdă sfântă strămoşească a neamului nostru.
La mulţi ani, domnule academician Mihai Cimpoi.
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog