Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

REVISTA „LIMBA ROMÂNĂ” – 30 DE ANI DE LA FONDARE

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

RECURS LA PATRIMONIU

LINGVISTICĂ

LEXICOGRAFIE

CUVINTE DEZVELITE

ONOMASTICĂ

COŞERIANA

EX CIVITATE

RECITIREA CLASICILOR

INTERFERENȚE CULTURALE

POESIS

SINTEZE

CRITICĂ. ESEU

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

ANIVERSĂRI. ONUFRIE VINȚELER – 90

ANIVERSĂRI. DUMITRU RADU POPESCU – 85

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

RESTITUTIO

DIALOGUL ARTELOR

VOCI DIN TRECUT

IN MEMORIAM

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

FASCINAŢIA CUVÂNTULUI TIPĂRIT

Promisiunea şi fapta

Ana BANTOŞ

Alte articole de
Ana BANTOŞ
Revista Limba Română
Nr. 4-5, anul XIII, 2003

Pentru tipar

Înfiinţată în 1959, sub auspiciile Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Editura Ştiinţa a publicat până în prezent circa 6300 titluri, într-un tiraj general de aproximativ 17.000.000 de exemplare. În condiţiile de azi, când cenzura economică influenţează piaţa cărţii, o instituţie ca aceasta ar fi putut să nu supravieţuiască. Editura a rezistat datorită unui mai vechi cercetător de la Institutul de Fizică Aplicată al A.Ş.M., dr. Gheorghe Prini. Angajaţii editurii îl caracterizează ca pe un bun cunoscător al activităţii editoriale: elaborare de programe, planificare, contabilitate, tehnoredactare şi, mai presus de orice, stabilirea unor relaţii de colaborare eficientă cu oamenii. În prezent editura tipăreşte lucrări de istorie, politologie, estetică, psihologie, economie, ecologie etc.; traduceri din limbile de largă circulaţie, manuale, dicţionare, enciclopedii; literatura clasică naţională şi universală, cărţi pentru copii. Scopul pe care şi-l propune editura este de a face faţă nevoii de echilibru, spre binele tuturor, între volumul de carte în limba rusă şi cel în limba română şi de a satisface necesităţile bibliotecilor din Republica Moldova. Un alt obiectiv este tipărirea scriitorilor la care cititorii basarabeni nu au avut acces în perioada postbelică. În acest scop a fost inaugurată în 1990 colecţia Moştenire, care include opere ale lui Ion Neculce, Iacob Negruzzi, B. P. Hasdeu, Lucian Blaga, Mihail Sadoveanu, Alexei Mateevici, Petre Ştefănucă etc. Un plus al acestor volume este respectarea riguroasă a criteriilor ştiinţifice de editare. Publicarea traducerilor unor importante lucrări semnate de autori francezi, precum Criza identităţilor de Claude Dubar sau Mondializarea culturală de Gérard Leclerc, apărute în colecţia Liantul social, precum şi cele dintr-o altă prestigioasă colecţie, Opera aperta, toate având menirea de a face ca editura să fie competitivă şi pe piaţa internaţională.
Planuri de viitor? Vom aminti doar două momente elocvente: editarea, în colaborare cu Academia Română, a operei lui Dimitrie Cantemir, precum şi publicarea unor antologii de texte din literatura română din Basarabia, acţiune ce urmează a fi realizată împreună cu Editura ARC.
Trecerea de la patriotismul afişat ostentativ, de la afirmaţiile patetice, de la promisiunile abstracte la fapte concrete este lucrul cel mai dificil de realizat. Gheorghe Prini este unul dintre cei care ştie să-şi ţină promisiunile.
Urăm Editurii Ştiinţa şi dlui Gheorghe Prini, directorul acesteia, ajunşi la treapta împlinirii a nişte ani:
Vivat, crescat, floreat!
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog