Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

REVISTA „LIMBA ROMÂNĂ” – 30 DE ANI DE LA FONDARE

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

RECURS LA PATRIMONIU

LINGVISTICĂ

LEXICOGRAFIE

CUVINTE DEZVELITE

ONOMASTICĂ

COŞERIANA

EX CIVITATE

RECITIREA CLASICILOR

INTERFERENȚE CULTURALE

POESIS

SINTEZE

CRITICĂ. ESEU

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

ANIVERSĂRI. ONUFRIE VINȚELER – 90

ANIVERSĂRI. DUMITRU RADU POPESCU – 85

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

RESTITUTIO

DIALOGUL ARTELOR

VOCI DIN TRECUT

IN MEMORIAM

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

DIMENSIUNI ALE UNITĂŢII NOASTRE

Reper al permanenţei noastre naţionale

Ion BELDEANU

Alte articole de
Ion BELDEANU
Revista Limba Română
Nr. 1-4, anul XIX, 2009

Pentru tipar

Cu câţiva ani în urmă am iniţiat o întâlnire a lui Grigore Vieru cu cititorii Bibliotecii Bucovinei „I. Gh. Sbiera” din Suceava. Cum era şi firesc sau de aşteptat, poetul a impresionat prin prezenţa sa şi mai ales prin lectura oferită celor veniţi să-l asculte.
Mi-au rămas de la acea trecere a sa prin capitala Bucovinei câteva imagini edificatoare, una dintre acestea înfăţişându-l cu generosul şi inimitabilul său surâs, dincolo de care se intuia frumuseţea-i sufletească.
De altfel, cred că scrisul lui Grigore Vieru cucerea şi cucereşte prin sinceritatea şi nobleţea emoţiei (emoţiilor) cultivate de autor. Pentru că poetul îşi iubea limba şi apartenenţa la românitatea din care venea şi pe care o apăra. Păcat că înălţătoarele lui sentimente s-au alterat ori trec printr-o ciudată regresiune. Şi nu din cauza sa, desigur.
Toate acestea explică receptivitatea şi consonanţa de care s-a bucurat versul lui. Este trist că unii dintre autorii de pe un mal şi de pe celălalt mal al Prutului şi-au arătat în ultima parte a existenţei poetului basarabean dispreţul şi indiferenţa faţă de scrisul său şi de ceea ce credea el, Grigore Vieru.
A nu se uita nicio clipă că Grigore Vieru face parte din galeria nobilă a apărătorilor limbii române. De aceea atâta vreme cât versul său va exista, sensurile exprimate cu atâta sinceritate n-au cum să moară. Grigore Vieru a onorat nobleţea menirii ce-o purta cu sine, motiv pentru care el şi opera sa rămân drept repere ale permanenţei noastre naţionale.

 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog