Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

REVISTA „LIMBA ROMÂNĂ” – 30 DE ANI DE LA FONDARE

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

RECURS LA PATRIMONIU

LINGVISTICĂ

LEXICOGRAFIE

CUVINTE DEZVELITE

ONOMASTICĂ

COŞERIANA

EX CIVITATE

RECITIREA CLASICILOR

INTERFERENȚE CULTURALE

POESIS

SINTEZE

CRITICĂ. ESEU

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

ANIVERSĂRI. ONUFRIE VINȚELER – 90

ANIVERSĂRI. DUMITRU RADU POPESCU – 85

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

RESTITUTIO

DIALOGUL ARTELOR

VOCI DIN TRECUT

IN MEMORIAM

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

STRIGAT-AM CĂTRE VOI

Cugetări despre patrie

Grigore VIERU

Alte articole de
Grigore VIERU
Revista Limba Română
Nr. 1-4, anul XIX, 2009

Pentru tipar

• Războiul imaginar este mai rău decât cel real, pentru că nu are capăt.
• Înfrânt în război, te vei întoarce acasă.
• Uneori, în luptă, succesul victoriei îl hotărăşte mortul care întrece numeric numărul morţilor taberei adverse.
• Războiul şi moartea nu pot fi trecute pe curat ca poezia.
• În război trebuie să ai un râu al copilăriei în care să te poţi spăla de sânge.
• Eroismul inimii creştine nu are vreme nici de fală, nici de regret – el este expresia clipei desăvârşite în care nu mai încape nimic altceva decât strălucirea sacrificiului.
• Îţi trădezi oare Patria mai sus de gloanţe?!
• Pierd războiul acei care, câştigându-l pe jumătate, stau şi îşi plâng morţii în cealaltă jumătate a lui.
• În război sângele celor care se luptă între ei se amestecă şi se pierde-n pământ.
• Războiul n-ar fi atât de îngrozitor dacă n-ar exista pe faţa pământului mame şi copii.
• De fapt, trăim cu toţii într-o singură Patrie care este obişnuinţa cu viaţa şi moartea.
• Un râu la două ţări şi un câine la doi stăpâni sunt două lucruri diferite.
• Legea poate atât cât poate poporul, nu mai mult.
• A nu putea plânge este ca şi cum nu ai avea copii; a nu putea râde e ca şi cum nu ai avea Ţară.
• Omul fără casă merge uşor la război, dar se şi predă la fel.
• Patria este ca un copil: dacă uiţi de ea, poate să plece de acasă.
• Uşor rătăceşti în ţara ce nu încape în jurul unei singure pâini.
• E bine să înveţe un popor pe altul.
• Legile drepte ale unui stat sărac nu pot învinge într-un război, dar lumea le va slăvi ca pe-o izbândă.
• În război nu te poţi preface mort, că eşti repede îngropat.
• Dacă e să-ţi alegi cea mai frumoasă şi cea mai primitoare ţară, pune ochii pe meritul propriu, căci nu vei greşi.
• Cât caracter atâta ţară.
• Întâi vezi dacă poţi stăpâni şi îngriji un stup de albine, apoi să tragi cu ochiul la tronul Ţării.
• Exilul e dulce pentru cine ştie că-l aşteaptă Ţara.
• Îmi sunt dragi toate ţările, pentru că în oricare din ele aş fi putut să mă nasc, fiecare din ele putea să-mi fie patrie.
• Căzând din cinstea Ţării azi, din har chiar mâine vei cădea.
• Doi copii încap în braţele mamei, şi doi fraţi nu încap într-o ţară.
• Este mai uşor să mori pentru Patrie decât să lupţi pentru ea până la capăt.
• Este abstractă pacea fără bucuria libertăţii.
• Ţara nu este o râmă pe care să o tai în două fără să ucizi şi viaţa ei.
• Poetul doreşte să moară pentru Ţară, martirul moare.
• Cel mai rău copil nu este alungat de la masa părintească; pe cel mai rău copil părinţii îl petrec la război cu lacrimi în ochi.
• Trebuie să ştii cât război încape şi cât nu pe teritoriul Ţării tale.
• În război poţi ajunge în mod întâmplător erou, dar nu poţi să mori întâmplător.
• Oastea care a învins în bătălii începe să îndrăgească războiul.
• Încă mai strigă sângele jertfirii tale şi al copiilor tăi către Credinţa neamului tău şi încă mai strigă Ţara din singurătatea ei către numele tău, o, tu, Brâncovene.
• Iubirea de Patrie să nu ceară martori.
• Aş putea să îndur toate nenorocirile revărsate asupra Ţării mele, afară de una singură – asuprirea limbii strămoşeşti. Celui care ridică mâna asupra acestei minuni se cuvine să-i zdrobeşti capul ca unui şarpe.
• Dacă ai două patrii, copiii tăi vor avea trei.
• Două sunt cele pe care le-am iubit fără să le văd mai întâi: Dumnezeirea şi Patria.
• Nu aştepta să vină timpul meu, ci Ţara mea.
• Dacă este posibil să nu se vorbească de Patrie în poezie, atunci este şi mai posibil să nu se vorbească de poezie în Patrie.
• Nici chiar în vârtejul de foc al războiului n-ar trebui să călcăm pe sânge omenesc.
• Ca ochii mortului se închiseră pentru noi ferestrele Patriei.
• Când vine sfârşitul lumii, nu mai contează dacă mori în Ţară sau nu – atunci întregul pământ îţi este străin.
• Găsesc în cuprinsul iubirii femeii dragi tot atâtea locuri frumoase şi odihnitoare ca în cuprinsul Patriei mele.
• Imaginaţia trebuie să aibă, ca şi Patria, nişte hotare. Dincolo de aceste graniţe eşti un străin.
• Patria mea să fie deşteaptă.
• Poţi muri ca un laş pe timp de război, poţi muri ca un erou în vreme de pace.
• Românul care nu ştie câtă ţară a mai rămas în Ţară, nu ştie câtă moarte-l aşteaptă.
• Binecuvântează, Doamne, brazda: drumul cel drept pe care Patria merge la masă, la odihnă şi în străinătate.
• Nu câţi străini, ci câtă înstrăinare este în Ţară să ne sperie.
• Îmbătrânit-am în numele Tău, Doamne, din numele Tău mi-am luat pâinea, pacea şi Patria şi tot în numele Tău îmi va fi aşternut scump şi leagăn odihnitor după moarte.
• O Ţară mică numai în cer are hotar mare.
• Cine îşi schimbă limba îşi schimbă Patria.
• Să mori pentru Patrie atunci când ceilalţi îşi caută de ale lor înseamnă să-ţi dai viaţa pentru o patrie închipuită.
• Nu faci nimic cu vitejia ta dacă nu-i curajos şi poporul tău.
• Chiar nefiind război, dacă plânge pâinea, tot război se cheamă.
• Eroismul este o stare de spirit. De obicei, personalităţile eroice cunosc alte stări decât cea de sacrificiu – chiar naşterea propriului copil nu slăbeşte atracţia lor către moarte.
• Nu-mi cer iertare nici chiar în faţa Patriei dacă ştiu că am dreptate înaintea lui Dumnezeu.
• Cred că nu avem nici destui morţi, nici destui vii pentru a construi o Ţară puternică şi frumoasă.
• Lăsaţi în pace trădătorii poporului – nimeni nu poate vinde un neam fără îngăduinţa acestuia.
• Ca orice secol, nici acest veac nu poate ţine loc de Patrie – suntem, pur şi simplu, în vizită la el.
• În zilele noastre trebuie să numeri şi cuiburile din copaci dacă ţii cu adevărat la Ţara ta.
• Cine a fost la război, acela şi-a văzut a doua oară Patria, prima oară văzându-şi-o în copilărie.
• Fiecare Ţară se vede de pe muntele ei.
• Dacă pâinea lipseşte omului în timp de pace, înseamnă că războiul nu s-a terminat încă.
• Păcat că Dumnezeu, zidind naţiunile, a lăsat treburile păcii pe seama lor.
• Doamne, cum poţi să te rogi să învingi în război de vreme ce trebuie să ucizi?
• A muri pentru Patrie este aproape acelaşi lucru cu a trăi pentru ea.
• Căutaţi în naţionalismul fiecărui popor frumuseţea unor flori neobişnuite ce prind rădăcini numai în solul cutărei naţiuni.
• Patriotismul ne păstrează ca oameni, ne înalţă ca sfinţi şi ne curăţă de rugină numele imprimat în metalul veşniciei.
• Urâte sunt toate într-un război, dar mai ales să părăseşti lupta şi să fugi împiedicându-te de morţi.
• Laudă cu măsură poporul tău, pentru că şi tu faci parte din el.
• Pacea agoniseşte, războiul risipeşte, morţii n-au putere, tinerii cu ale lor, cerul este departe.
• Războiul îi face mai buni pe oamenii buni, mai răi pe cei răi, mai drepţi pe cei care-au murit.
• Avem numai atâta Ţară câtă încredere are Dumnezeu în noi.
• Republica Moldova e prea mică pentru a face o politică mare, iar poporul ei prea singur pentru a putea nimeri în propria lui istorie.
• Mă tem de război la fel ca şi de urletele şi dezmăţul păcii. Mai scumpă-i bunăvoinţa decât dărnicia unei ţări.
• Nu cât de larg este cerul deasupra Ţării tale, ci cât de adânc – asta contează.
• Este una să-ţi culegi din flori Ţara şi cu totul alta s-o culegi din asprimile zgurii şi din cenuşa urmelor ei.
• Rău este războiul, dar la nimic bun nu te poţi aştepta nici de la pacea uşuratică.
• Urâţi sunt în război şi agresorul, şi cel care se apără – ambii sunt fiare.
• Dragostea dintre femeie şi bărbat nu trebuie s-o aşezăm nici înaintea, nici în urma dragostei de Patrie, ea trebuie aşezată acolo unde a lăsat-o Dumnezeu: între Pământ şi Cer.
• Înţeleg că te poţi baricada pe veci într-o anumită opinie. Dar opinia mea este că Patria – dacă este exactă –, nu mi-o pot schimba.
• Războiul ia sfârşit numai atunci când învingătorului începe să-i fie teamă de propria victorie.
• Se spune că numai un război cu oameni de pe alte planete poate uni naţiunile. Este singurul război pe care îmi vine să-l aştept...
• Schimbă-ţi Patria în care zilnic ai nevoie de nişte martori.
• Îl iubesc pe Dumnezeu, chiar dacă pare să fi uitat Patria mea; îmi iubesc Patria, chiar dacă pare să-l fi uitat pe Dumnezeu.
• Dacă ai învins în război, nu mai număra morţii duşmanului, că va trebui să numeri şi mamele ucise de jale şi suferinţă.
• Nu cunosc un dar mai frumos din partea unui musafir străin decât acela care-mi elogiază Ţara în limba casei mele.
• Cine îşi schimbă limba, îşi schimbă Patria.
• Gloria greşită ţine atât cât ţine vremea greşită.
• Povara gloriei şi povara invidiei sunt la fel de grele.
• Pentru a găsi ceva de preţ este mai uşor să sapi în gloria străină decât în propriul orgoliu.
• Gloria fără Patrie este ca frumuseţea femeii: niciodată nu ştii ziua în care se va stinge.
• Gloria este ca şi coada păunului – atrage atenţia, dar nu înflăcărează inima.
• Curajul nu este naţional, dar simţirea lui naţională îi conferă o deosebită nobleţe şi sfinţenie.
• Biblia o putea scrie şi poporul român, pentru că n-a fost mai puţin chinuit şi mai puţin dăruit cu har, dar n-a avut un Hristos şi un Moise al său.

 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog