Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

REVISTA „LIMBA ROMÂNĂ” – 30 DE ANI DE LA FONDARE

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

RECURS LA PATRIMONIU

LINGVISTICĂ

LEXICOGRAFIE

CUVINTE DEZVELITE

ONOMASTICĂ

COŞERIANA

EX CIVITATE

RECITIREA CLASICILOR

INTERFERENȚE CULTURALE

POESIS

SINTEZE

CRITICĂ. ESEU

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

ANIVERSĂRI. ONUFRIE VINȚELER – 90

ANIVERSĂRI. DUMITRU RADU POPESCU – 85

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

RESTITUTIO

DIALOGUL ARTELOR

VOCI DIN TRECUT

IN MEMORIAM

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

APĂRĂTOR AL PATRIEI ŞI AL CREDINŢEI

Zimbrului din stema Putnei

Ion HADÂRCĂ

Alte articole de
Ion HADÂRCĂ
Revista Limba Română
Nr. 7-8, anul XIV, 2004

Pentru tipar

 

                               La un miez de mileniu

 
Os domnesc, stejarii Putnei
Cu zugrăvi bucovinene
Tot mai scriu sub iorgo-munte
Cronici sadoveniene?
 
Sau, trăgând din coastă-n coastă
Brazdele dumbrăvii roşii,
Gomănind a ce năpastă
Se-adunară-n pâlc strămoşii?
 
Logofeţii de Chilia,
Pârcălabii de Tighine
Sfat domnesc ţin în chilie
Zimbrul falnic cui să-nchine?
 
Căci pe turlele Cetăţii
Ei abia de mai pot duce
Pavăza creştinătăţii
Contra lui Ucigă-l Crucea!
 
Dar nimic nu se întoarce,
Nimeni nu ştie să lege
Firul sfânt tăiat de parce
Sau de cei de-o altă lege.
 
– Doamne, cum să vii acasă,
Când nici vetrele n-au nume
Şi-n celula ticăloasă
Nistru-i arestat în spume?
 
– Mamă, cui să laşi în grabă
Pruncii din icoane arse,
Că-n orbirea basarabă
Negre mări ochi-mi revarsă?
 
Bată-n jur de ţară toaca
Mii de fraţi de la o mamă,
Tacă vorbele de clacă,
Buga-clopot doar să geamă.
 
Lasă plug, lasă redute,
Vin’ la Putna, românime,
Ca o apă ani cinci sute
Să ne-aline-ntru vechime.
 
De la Papa pân-la Poartă,
De la Athos la Săcele
Buchie de limbă moartă
Fiarbă-n Tetraevanghelii.
 
Nu mai are Ţara danii
Decât doine fără bocet
Ce le înălţau Bogdanii
Peste pietrele Sorocii.
 
Numai brazi plângând răşină
Şi stejari muiaţi în cimbru
Până sub altar se-nchină
Când în zodii urcă Zimbrul!
 
Putna, 2 iulie 2004


 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog