Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

REVISTA „LIMBA ROMÂNĂ” – 30 DE ANI DE LA FONDARE

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

RECURS LA PATRIMONIU

LINGVISTICĂ

LEXICOGRAFIE

CUVINTE DEZVELITE

ONOMASTICĂ

COŞERIANA

EX CIVITATE

RECITIREA CLASICILOR

INTERFERENȚE CULTURALE

POESIS

SINTEZE

CRITICĂ. ESEU

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

ANIVERSĂRI. ONUFRIE VINȚELER – 90

ANIVERSĂRI. DUMITRU RADU POPESCU – 85

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

RESTITUTIO

DIALOGUL ARTELOR

VOCI DIN TRECUT

IN MEMORIAM

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

PROFIL

Petru Ţaranu. Biobibliografie

Alte articole de Revista Limba Română
Nr. 12, anul XIV, 2004

Pentru tipar

S-a născut la 26 mai 1934 în satul Linişte, comuna Şaru Dornei, judeţul Suceava. Şcoala primară în localitatea natală (1941-1948); studiile liceale la Vatra Dornei (1959-1963). Facultatea de Ştiinţe Economice la Universitatea din Iaşi (1964-1970). Doctor în ştiinţe economice la Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice din Bucureşti (1981). Primar la Gura Humorului (1972-1981), primar al oraşului Vatra Dornei (1983-1986, 1992-1996). Membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova (1995) şi al Societăţii Scriitorilor Bucovineni (1998). Colaborează la revistele Ateneu, Astra, Limba Română (Chişinău), Cronica, Glasul Naţiunii (Chişinău), Literatura şi arta (Chişinău) ş.a.
Demersul lui Petru Ţaranu pentru cunoaşterea şi popularizarea valorilor spiritualităţii româneşti din ţinutul Dornelor este divers: de la realizarea de filme tematice, în calitate de consultant, la organizarea, în iunie 1986, a Festivalului portului popular din Dorne; de la amenajarea interiorului ţărănesc din cadrul Muzeului Etnografic din Vatra Dornei până la organizarea Cursurilor internaţionale de folclor în timpul sezonului estival la Vatra Dornei. A contribuit mult şi la afirmarea Ansamblului folcloric „Dorna dorului” pe scenele din estul şi vestul Europei.
A debutat editorial în anul 1989 la Editura Sport-Turism din Bucureşti, cu o lucrare intitulată Vatra Dornei, o carte care s-a editat în 15.000 de exemplare în limba română şi în tot atâtea în versiune franceză. La doar câţiva ani, a publicat cartea de versuri Lacrima (la Chişinău) şi ciclul Memoria Dornelor în şase (!) volume. În anul 1995 a fost cooptat ca membru al colegiului de redacţie al revistei Limba Română. Tot în anul 1995, cu ocazia dezvelirii bustului poetului Tudor Arghezi, pe Aleea Clasicilor din Chişinău, i s-a înmânat, în prezenţa publicului, carnetul de membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova.
 
* * *
„Reportajul de călătorie, gen cultivat de Petru Ţaranu, este scris, de regulă, folosind pretextul trecerii vreunei personalităţi ştiinţifice, culturale, artistice sau prietene (acad. Mihai Cimpoi, acad. Grigore Vieru ş.a.) prin zona Dornelor, la invitaţia sa generoasă, făcută din dorinţa de a împărtăşi frumuseţile numai de el ştiute. (...)
Studiile sale de etnologie prilejuiesc şi ele, de multe ori, prezentări ample ale naturii împreună cu povestirile, legendele şi miturile asociate. Mitologia se împleteşte cu magicul din obiceiul prezentat, cu magia locului în care se desfăşoară acţiunea, cu fantasticul manifestării naturii în momentul acţiunii. (...)
Prin scrierile sale, Petru Ţaranu trăieşte o altă viaţă, spre care a aspirat şi care, probabil, se infiltrează cu insistenţă în cotidian, să-i aducă un plus de mulţumire şi confort intelectual.” (Gabriela Cristescu)
„Manevrând dovezi plauzibile şi convingătoare, Petru Ţaranu face dovada că limbajul popular şi numele de locuri sunt, cum zice el, «marile arhive alte trecutului românesc».” (Adrian Dinu Rachieru)
„Cercetător riguros cu rădăcini în Linişte; doctor în sociologie, rezident la Vatra Dornei, el beneficiază de acel psihism tonifiant pe care doar legăturile de profunzime cu pământul înaintaşilor îl poate asigura.” (Constantin Ciopraga)
 
 
Telegramă de felicitare
 
Iubite Petru ŢARANU,
La această cumpănă de vremi, când ni se înnoiesc speranţele şi ni se întăreşte credinţa, Vă dorim mulţi ani şi noi împliniri!
Gândul nostru de dragoste şi preţuire se îndreaptă spre acea sală frumoasă a Bibliotecii din Vatra Dornei, unde scrieţi inspirat poezie şi studii consacrate Memoriei Dornelor. Ne-aţi găzduit acolo, în locurile binecuvântate de Dumnezeu, şi pe noi românii basarabeni care au câştigat în persoana Domniei Tale un bun prieten şi un harnic coleg.
Vă dorim noi împliniri şi vă îmbrăţişăm.
 
Acad. Mihai Cimpoi,
Preşedintele Uniunii Scriitorilor din Moldova


 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog