Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

DIMENSIUNI ALE PERMANENȚEI ROMÂNEȘTI

DIN TAINELE SCRISULUI ROMÂNESC

CRITICĂ, ESEU

ANUL LITERAR 2017

POESIS

PRO DIDACTICA

SINTEZE

AD LITTERAM

DIALOGUL ARTELOR

EVENIMENT

ECOURI, REFLECȚII

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

CUVINTE DEZVELITE

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

SUFLET DE VEGHE

ITINERAR LEXICAL

UNIVERSUL VIRTUȚILOR CREȘTINE

DESTINE

PROZĂ

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

MASĂ ROTUNDĂ

Secţiunea a II-a

Alte articole de Revista Limba Română
Nr. 3-6, anul XXI, 2011

Pentru tipar

1. Estimaţi rolul revistei „Limba Română”, publicaţie de ştiinţă şi cultură, în promovarea valorilor identitare (etno-lingvistice, istorice, literare etc.)?
2. În ce măsură suportul didactic şi ştiinţific oferit de revista noastră (din cadrul rubricilor Pro Didactica, Dialoguri didactice, Critică, Eseu, Lecţiile istoriei etc.) satisface orizontul de aşteptare al cititorului din domeniul sociouman?
3. Ce sugestii aţi avea pentru dinamizarea dialogului autor – revistă – cititor din perspectiva cultivării limbii române literare, a gustului estetic al receptorului, pentru stimularea sistematică a lecturii şi activităţii intelectuale?
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog