Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

REVISTA „LIMBA ROMÂNĂ” – 30 DE ANI DE LA FONDARE

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

RECURS LA PATRIMONIU

LINGVISTICĂ

LEXICOGRAFIE

CUVINTE DEZVELITE

ONOMASTICĂ

COŞERIANA

EX CIVITATE

RECITIREA CLASICILOR

INTERFERENȚE CULTURALE

POESIS

SINTEZE

CRITICĂ. ESEU

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

ANIVERSĂRI. ONUFRIE VINȚELER – 90

ANIVERSĂRI. DUMITRU RADU POPESCU – 85

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

RESTITUTIO

DIALOGUL ARTELOR

VOCI DIN TRECUT

IN MEMORIAM

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

MESAJE

Emblemă a românismului şi a ideilor culturale

Arcadie SUCEVEANU

Alte articole de
Arcadie SUCEVEANU
Revista Limba Română
Nr. 3-6, anul XXI, 2011

Pentru tipar

Cei douăzeci de ani de apariţie a revistei „Limba Română” se confundă cu perioada luptei românilor basarabeni pentru recâştigarea valorilor naţionale, pentru depăşirea crizei identitare ce ne-a măcinat decenii la rând fiinţa. Misiunea ei a fost şi rămâne una de culturalizare şi conştientizare, de atitudine civică şi intelectuală, de reintegrare a valorilor noastre în circuitul general românesc.
Astfel, ea şi-a configurat un statut special în realitatea din Republica Moldova – cel de tribună a românismului. De două decenii, de la această tribună, sunt promovate adevărurile istorice şi lingvistice privind trecutul şi prezentul acestui fragment de popor desprins cu forţa de matricea sa firească, ideile culturale ale societăţii basarabene în strânsă interdependenţă cu dezideratele europenizării.
Una dintre cele mai prestigioase publicaţii de profil filologic din întreg spaţiul românesc, bine fixată în realitatea lingvistică şi socială din Republica Moldova, revista are o deschidere largă spre problematica lingvistică general românească, dar şi spre alte spaţii şi contexte culturale ale lumii contemporane.
Mesajul revistei se adresează atât inteligenţei şi competenţei, cât şi fondului emotiv-sentimental al cititorilor. Alături de temele cu caracter ştiinţific, în paginile ei sunt mereu prezente şi literatura, arta plastică, viaţa teatrală etc. Acest dialog al artelor ne face mai competitivi cultural în context românesc şi european.
Alături de alte câteva reviste de cultură, „Limba Română” şi-a configurat o ţinută lingvistică şi estetică aleasă, o prestanţă intelectuală remarcabilă. Echipa revistei a reuşit să coaguleze în jurul ei autori de valoare, cu un demers cultural-ştiinţific modern, sincronizat cu mişcările de idei înnoitoare. Textele lor promovează primatul valoric, dezbaterea de idei profesionistă, echilibrată, din care lipsesc extremismele patriotarde, compromisul estetic.
Implicată profund în procesul de renaştere naţională, „Limba Română” este o „revistă-şcoală”, o revistă-cetate, ce confirmă neabătut că în Basarabia limba română se află la ea acasă, că românismul este o realitate vie, neperisabilă.
Adresăm membrilor redacţiei, colaboratorilor ei şi tuturor celor care susţin apariţia revistei urări de sănătate şi inspiraţie, perseverenţă întru dăinuirea noastră ca neam. La mulţi ani, „Limba Română”!
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog