Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

REVISTA „LIMBA ROMÂNĂ” – 30 DE ANI DE LA FONDARE

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

COŞERIANA

LIMBAJ ȘI TERMINOLOGIE

CUVINTE DEZVELITE

LEXICOLOGIE

RECURS LA PATRIMONIU

RECITIREA CLASICILOR

SINTEZE

INEDIT

CRITICĂ. ESEU

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

AVANPREMIERĂ EDITORIALĂ

CULTURA MEMORIEI URBANE

LITERATURĂ ŞI DESTIN

CONFESIUNI

PRO DIDACTICA

POESIS

STAREA DE VEGHE

EX CIVITATE

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

ANIVERSĂRI. IOAN SCURTU – 80

DIALOGUL ARTELOR

EVENIMENT

RESTITUTIO

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ana BANTOŞ

Ana BANTOŞ
Conf. univ., doctor habilitat în filologie, Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi, Catedra de literatura română şi universală. Direcţii de cercetare: literatura română, literatura universală şi comparată, estetică şi teorie literară. Publicaţii recente: „Reabilitarea autenticului. Culegere de articole și studii critice", Chişinău, 2006; „Deschidere spre universalism. Literatura română din Basarabia postbelică". Monografie, Chişinău, 2010; „Literatura basarabeană şi modelele literare europene", Bucureşti, 2013.

TEXTE PUBLICATE

Lou soulèu me fai canta Nr. 11-12, anul XVIII, 2008
Doi poeţi mărturisitori: Alexei Mateevici şi Grigore Vieru. Tranziţia de la memorie la istorie* Nr. 1-4, anul XIX, 2009
Simplitatea lui Grigore Vieru Nr. 1-4, anul XIX, 2009
Condiţia omului de ştiinţă basarabean Nr. 9-10, anul XVIII, 2008
Alexandru Lungu şi nemărginirea exilului Nr. 7-8, anul XIX, 2009
Doi poeţi mărturisitori: Alexei Mateevici şi Grigore Vieru. Tranziţia de la memorie la istorie* Nr. 10-12, anul XVII, 2007
Ion Hadârcă: mai spre cer, biblioteca Nr. 9-10, anul XIX, 2009
Adrian Dinu Rachieru. Modernism – postmodernism, un dialog continuu Nr. 9-10, anul XIX, 2009
Îndepărtarea şi întoarcerea lui Ion Vatamanu Nr. 4-6, anul XVII, 2007
Întemeierea prin cuvântul artistic Nr. 11-12, anul XIX, 2009
Vasile Coroban. Spiritul critic şi raportarea la marea literatură Nr. 1-2, anul XX, 2010
Mircea Eliade: etnocentrism şi universalism Nr. 1-3, anul XVII, 2007
Comunicare şi creativitate Nr. 5-6, anul XX, 2010
...Să nu se facă astăzi noapte Nr. 7-8, anul XX, 2010
Adevărul ca esenţializare a literaturii Nr. 9-10, anul XX, 2010
Scutul meu Nr. 9-10, anul XX, 2010
Ça me touche beaucoup! Nr. 11-12, anul XX, 2010
Un antropolog în apărarea societății Nr. 1-2, anul XXI, 2011
Creangă astăzi Nr. 3-6, anul XXI, 2011
A scrie poezie în Basarabia înseamnă a renunţa la plâns Nr. 7-8, anul XXI, 2011
Mihail Ion Ciubotaru. Spunerea ca ieşire din somnul memoriei Nr. 9-10, anul XXI, 2011
Nicolae Mătcaş, îmblânzitorul de cuvinte* Nr. 11-12, anul XXI, 2011
Realitatea vieţii – realitatea literaturii* Nr. 1-2, anul XXII, 2012
Andrei Lupan. Intelectualul basarabean şi istoria Nr. 1-2, anul XXII, 2012
Ştefan Baştovoi. Evadarea din clişeu* Nr. 3-4, anul XXII, 2012
Vladimir Beşleagă. Radiografia suferinţei* Nr. 5-6, anul XXII, 2012
Petre Ştefănucă – profesor etnolog Nr. 11-12, anul XVI, 2006
Anatol Codru: recuperarea autenticului Nr. 4-6, anul XVI, 2006
Poezia între gravitate şi ludic Nr. 1-3, anul XVI, 2006
Avatarurile personajului liric modern (de la Paul Celan la Arcadie Suceveanu) Nr. 12, anul XV, 2005
Limba nu este un simplu mesager al culturii, ci cultura însăşi Nr. 12, anul XV, 2005
Spiridon Vangheli şi lumea primară* Nr. 7-8, anul XXII, 2012
Ion Anton. Punctul de vedere ca punct de sprijin* Nr. 9-10, anul XXII, 2012
Literatura de la Est de Prut şi reflexele brutalităţii istoriei. Lidia Istrati* Nr. 11-12, anul XXII, 2012
Interogaţia ca formă de raportare la postmodernism Nr. 5-9, anul XV, 2005
Grigore Vieru: între exilul şi libertatea interioară Nr. 1-3, anul XV, 2005
Sine ira et studio Nr. 1-3, anul XV, 2005
Aurel Scobioală: Scriitorii când erau copii Nr. 1-3, anul XV, 2005
Paul Goma: realitatea ca document Nr. 12, anul XIV, 2004
Gheorghe Vodă: între solitudine şi solidaritate Nr. 12, anul XIV, 2004
Oralitatea discursului literar contemporan Nr. 9-10, anul XIV, 2004
Solitudine şi răzvrătire Nr. 7-8, anul XIV, 2004
Destinul unei imagini sau nevoia de certitudine Nr. 4-6, anul XIV, 2004
Verba volant, scripta manet! Nr. 1-3, anul XIV, 2004
„Stranie intrare în sonet” Nr. 1-3, anul XIV, 2004
Rostirea de sine Nr. 11-12, anul XIII, 2003
Dimitrie Cantemir: „Loca obscura...” Nr. 11-12, anul XIII, 2003
Literatura de la Est de Prut şi reflexele brutalităţii istoriei. Nicolai Costenco Nr. 1-4, anul XXIII, 2013
Confluenţe literare româno-franceze: individualitate, alteritate, modernitate Nr. 1-4, anul XXIII, 2013
Eugen Simion. Constructorul care nu-şi abandonează niciodată proiectele Nr. 7-8, anul XXIII, 2013
Alexe Rău, călcând uşor pe muchia poeziei Nr. 9-12, anul XXIII, 2013
Vasile Levițchi: Zborul căderii sporește uimit Nr. 1, anul XXIV, 2014
Filologia ca destin Nr. 2, anul XXIV, 2014
E un mare beneficiu să cunoşti contextul literar şi cultural al altei ţări Nr. 4, anul XXIV, 2014
Educaţie prin cuvânt Nr. 6-10, anul XIII, 2003
Literatura română din Basarabia: deschidere spre universalitate. Chişinăul literar (2) Nr. 4-5, anul XIII, 2003
Promisiunea şi fapta Nr. 4-5, anul XIII, 2003
Literatura română din Basarabia: deschidere spre universalitate. Victor Teleucă (1) Nr. 2-3, anul XIII, 2003
“Am ajuns la limba română prin literatura română” Nr. 11-12, anul XII, 2002
Ginta Latina et l’Europe d’aujourd’hui” Nr. 11-12, anul XII, 2002
“Nu uita imaginea vie a autorului” Nr. 10, anul XII, 2002
Mihai Cimpoi: dialogul dintre centru şi margine Nr. 7-9, anul XII, 2002
Poezia postmodernă şi fenomenul globalizării Nr. 4-6, anul XII, 2002
Estetica modernă: întrebări asupra condiţiilor ei de existenţă Nr. 1-3, anul XII, 2002
Vladimir Beşleagă: vocaţia suferinţei Nr. 9-12, anul XI, 2001
Constantin Ciopraga şi Basarabia Nr. 4-8, anul XI, 2001
Regionalismul şi societatea comunicării Nr. 4-8, anul XI, 2001
Miron Cristea, promotor al unităţii culturii române Nr. 5, anul XXIV, 2014
Eu n-am obsesia morţii, dar am obsesia vieţii Nr. 6, anul XXIV, 2014
Redefinirea peisajului literar basarabean Nr. 1-2, anul XXV, 2015
Solomon Marcus. Provincialism – modernitate – postmodernitate din perspectiva expansiunii cunoașterii Nr. 3-4, anul XXV, 2015
Dimensiunea culturală a limbii române în şcoală şi societate Nr. 5-6, anul XXV, 2015
Discursul postmodern: Nichita Danilov Nr. 1, anul XXVII, 2017
Ioan Alexandru. Particularități ale redefinirii lirismului românesc postbelic Nr. 3, anul XXVII, 2017
Discursul postmodern: revendicarea memoriei Nr. 4, anul XXVII, 2017
Maria Briedis-Macovei: Suntem atât de plini de adevăr, ca visul împlinit Nr. 4, anul XXVII, 2017
Discursul narativ postmodern. Mihaela Perciun, Cenușă rece Nr. 5-6, anul XXVII, 2017
„Narcisismul cosmic” în literatura de azi. Arcadie Suceveanu Nr. 1-2, anul XXVIII, 2018
Alexei Mateevici, prevestitorul Unirii Nr. 3-4, anul XXVIII, 2018
Perspective narative postmoderne. Dreptul scriitorului de a se inventa Nr. 5-6, anul XXVIII, 2018
Gheorghe PÂRJA. Miracolul la modul trecător Nr. 7-8, anul XXVIII, 2018
Literatura română în postcomunism. Emergența scriiturii feminine Nr. 1, anul XXIX, 2019
Nicolae Popa. Interogația sinelui Nr. 1, anul XXIX, 2019
Scriitorul și dreptatea sa. Tatiana Țîbuleac, Grădina de sticlă Nr. 2, anul XXIX, 2019
Corelația limbă-cultură-identitate în viziunea lui Anatol Ciobanu Nr. 2, anul XXIX, 2019
Ion Osadcenco. Profesorul despicând negura totalitaristă Nr. 3, anul XXIX, 2019
Ipostasurile și ispitirile poeziei lui Gheorghe Mihai Bârlea Nr. 4, anul XXIX, 2019
Leonida Lari: Dar este și un spațiu profund din care începe zidirea Nr. 4, anul XXIX, 2019
Regăsirea de sine în literatura basarabeană: flux și reflux (I) Nr. 1, anul XXX, 2020
Regăsirea de sine în literatura basarabeană: flux și reflux (II) Nr. 2-3, anul XXX, 2020
Vlad Pohilă: „N-am lăsat niciodată jurnalismul” Nr. 2-3, anul XXX, 2020
Regăsirea de sine în literatura basarabeană: flux și reflux (III) Nr. 4-5, anul XXX, 2020
Regăsirea de sine în literatura basarabeană: flux și reflux (IV) Nr. 6, anul XXX, 2020
Andrei Mudrea. Artă și context Nr. 6, anul XXX, 2020
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog