Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

DIMENSIUNI ALE UNITĂŢII NOASTRE

FAȚETELE CUVÂNTULUI

COŞERIANA

CUVINTE DEZVELITE

EX CIVITAS

POESIS

CUM SCRIA EMINESCU?

INEDIT

CRITICĂ. ESEU

IN MEMORIAM

REGISTRU ACTUAL

SUFLET DE VEGHE

LECŢIILE ISTORIEI

FĂURITORI AI UNIRII

RECURS LA PATRIMONIU

EVENIMENT

ANIVERSĂRI

DIALOGUL ARTELOR

DE LA GROTESC LA SUBLIM

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

VIAȚA FĂRĂ MACHIAJ

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gheorghe NEGRU

dr., conf. univ. (1998, 2000), şef secţie Istorie Modernă la Institutul de Istorie al AŞM (2012 - prezent). Redactor (1998) şi redactor şef al revistei de istorie şi cultură „Destin Românesc” (2006-prezent). Autor al mai multor lucrări, inclusiv: Politica etnolingvistică în R.S.S. Moldovenească, 1940-1991 (2000); Presa de limbă română din Basarabia şi Regatul României sub impactul cenzurii ţariste. Documente din arhivele de la Moscova, Sankt Petersburg, Chişinău, Bucureşti (2008); Ioan Pelivan. Deşteptarea naţională. Corespondenţă. Memorii, 1900-1918 (2009); PCM şi naţionalismul, 1965-1989 (2010, în colab.); Ioan Pelivan – părinte al mişcării naţionale din Basarabia (2011, în colab.); ,,Cursul deosebit” al României şi supărarea Moscovei. Disputa sovieto-română şi campaniile propagandistice antiromânești din RSSM (1965-1989). Studiu și documente, vol.1 (1965-1975) (2013, în colab.); vol 2 (1976-1989) (2016, în colab.) etc.

TEXTE PUBLICATE

Autoritățile sovietice în război cu presa și literatura din Republica Socialistă România Nr. 1, anul XXIX, 2019
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog